Prøv Euroman kvit og frit i 14 dage

Ledelse - portrætter af landets dygtigste ledere

God ledelse er grundstenen i en hver succesfuld virksomhed. Euroman taler med nogle af landets dygtigste direktører og iværksættere om, hvordan man skaber suc-cesfuld ledelse i et evigt foranderligt arbejdsmarked.

Bliv blandt andet klogere på, hvad filosof og leder Morten Albæk mener, når han si-ger, at vi skal gå på arbejde som hele mennesker. Og få inspiration til brutal ledelse af USA’s fiktive præsident Frank Underwood fra Netflix-serien ‘House of Cards’ .


vis
mere

Dårlig ledelse koster milliarder af kroner

Dårlig ledelse koster samfundet milliarder af kroner. Beskæftigelsesministeriet anslår, at dår-ligt arbejdsmiljø koster os allesammen 80 milliarder kroner årligt. Det svarer til en halv store-bæltsbro.

Dårlig ledelse er selvfølgelig ikke alene skyld i et dårligt arbejdsmiljø, men god ledelse er om-vendt nødvendigt for at få et sundt miljø på arbejdspladsen.

Spørger man filosof, forretningsmand og leder Morten Albæk, er der brug for et opgør med den forståelse, vi kalder work-life-balance. Arbejde er ikke noget, der ligger ved siden af livet. Arbejdet er en del af det ene, store, komplekse og smukke liv, vi lever, fortæller Morten Al-bæk til Euroman:

”Hvis du ikke lærer dig selv at gå på arbejde som et helt menneske, der insisterer på, at det også skal give mening til dit liv at opholde sig på arbejdspladsen og ikke kun i sommerhuset med familien, er der en meget stor sandsynlighed for, at du vil se tilbage på dit arbejde som noget, du fortryder, du brugte så meget tid på”.

Ledelse og privatliv skal adskilles

I gamle dage handlede ledelse om klare rammer og stærk styring på, hvordan opgaverne skulle løses. Chefen vidste altid bedst, og hvis medarbejderne ikke makkede ret røg de ofte ud på røv og albuer.

I dag handler ledelse i stor stil om at give medarbejderne medansvar. Men når ansvaret i mindre grad bliver placeret hos en klar defineret ledelse, kan det give grobund for stress og et dårligt arbejdsmiljø.

I en undersøgelse fra 2017 foretaget af FOA’s medlemmer svarer 52 procent af de adspurg-te, at deres ledelse er så dårlig, at det påvirker arbejdsmiljøet i negativ retning. Har du en dårlig leder, er der stor risiko for, at du oplever dit arbejdsmiljø som dårligt.

Men hvad er god ledelse i dag? Det afhænger i høj grad af, hvem man spørger.

For André Rogaczewski, der driver børskometen Netcompany, er det vigtigt, at holde arbejdsliv og privatliv adskilt. Ledelse handler for ham også om at genoplade batterierne og derved finde større overskud til arbejdet.

“Når jeg holder fri, holder jeg helt fri og slukker telefonen, og lige nu kan jeg godt lide opdelin-gen, hvor jeg kan knokle igennem nogle dage og andre dage være nærværende med dem, der står mit hjerte nært. Jeg er skabt til at gøre det, jeg gør. Det er lysten, der driver værket”, fortæller han til Euroman i et stort portræt.

For nordmanden Thomas F. Borgen, der er tidligere administrerende direktør i Danske Bank, handler ledelse i høj grad om at have de menneskelige egenskaber i orden. Som han fortalte det i et interview til Euroman i 2015:

“Som leder tror jeg, det er vigtigt, at man har evnen til at connecte med mennesker, forstå mennesker og kan lide mennesker. Jeg elsker mennesker. For mig er finansdelen af mit job næsten sekundær. Jeg kan selvfølgelig maskinrummet, fordi jeg er vokset op i Danske Bank. Men jeg bliver aldrig en maskinoperatør. Jeg vil altid være en menneskeoperatør.”

Kritikere vil her nok indvende, at finansdelen skulle have fyldt mere i Thomas F. Borgens ledelse. Den 19. september måtte direktøren fratræde sin stilling som direktør, da det kom frem, at Danske Bank havde overtrådt reglerne om hvidvaskning.

Brutal ledelse a la Frank Underwood

I Netflix-serien ‘House of Cards’ fører politikeren Frank Underwood sig frem med brutal le-delse, og han er ikke bleg for at lyve eller myrde sig vej frem til magten.

I denne artikel kan du læse om 4 brutale teknikker Frank Underwood bruger i sin ledelse. Som han selv udtrykker det på et tidspunkt i serien:

"For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted," siger Frank Underwood selv i serien.

Men heldigvis findes der også andre måder at komme til tops på i samfundet.

I tøjfirmaet Les Deux dyrker medarbejderne crossfit og møder kun to gange om ugen. For direktør Andreas von Heide handler god ledelse om at være opmærksom på den enkelte medarbejders ønsker og behov.

Som iværksætteren fortæller det til Euroman:

“Fremadrettet tror jeg ikke, at arbejdspladser skal være så firkantede. Jeg får meget mere ud af hver enkelt medarbejder ved at tænke på, hvad der passer til dem. Nogle skal have faste rammer, mens andre skal have mere flydende rammer.”

Læs mere om ledelse her:

Spillet på direktionsgangen: Historien om magtkampene i DBU
Fra telefonsælger til direktør i Telmore som 31-årig: "Som ung leder skal man være bevidst om sin alder, ellers er man idiot"
Grundfos-chefen Mads Nipper: "Jeg sidder ikke her med en falsk beskedenhed og siger, at alle kunne have gjort det samme, det ville være uærligt"
Sådan leder du primadonnaer: ”Skab en mission der er større end bundlinjen”