Privatlivspolitik

For Story House Egmont A/S 

1    Introduktion

1.1    Denne Privatlivspolitik beskriver Story House Egmont A/S’ behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Euroman og Euroman.dk.

2    Dataansvarlig

2.1    Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 Kbh Ø er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3    Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1     Vi behandler dine personoplysninger til et eller flere af følgende formål:

a)     at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

b)    at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have;

c)     for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

d)    for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

e)     for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os;

f)      for at kunne sende dig en fødselsdagsgave;

g)    for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

h)    for at forstå dine præferencer og gennem profilering gøre os i stand til at personalisere vores markedsføring og derved markedsføre mere relevante varer og tjenesteydelser til dig;

i)    for at forbedre it-sikkerheden og videst muligt forhindre bedrageri og misbrug;

j)    hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;

k)    hvis du samtykker til markedsføringscookies (cookies fra tredjeparter), er det for at videregive oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere og andre tredjeparter til brug for direkte markedsføring. Du kan se vores cookiepolitik her;

l)    hvis du samtykker til præference- og statistik-cookies anvender vi dine personoplysninger til at regulere visse funktioner på hjemmesiden, og vi videregiver oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere, f.eks. Google Analytics, til brug for udarbejdelse af statistik om f.eks. brugen af vores hjemmeside;

m)    at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som vi måtte være underlagt; og

 

3.2 Vores grundlag for behandlingen er:

a)    Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, mens du er abonnent hos Story House Egmont, i forbindelse med punkt 3.1 a-c, e og n, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.;

b)    Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring, du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d, h og j-l, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Du kan trække dit cookiesamtykke tilbage her. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

c)    Behandlingen er nødvendig for, at Story House Egmont kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 f, g og i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

d)    Behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler os i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 m, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

 

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger efter følgende kriterier:

(a)     Når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil kontraktforholdet er afsluttet.

(b)   Når behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer euroman.dk dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

(c)    Når behandlingen er nødvendig for, at euroman.dk kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer euroman.dk dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen.

(d)    Når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler euroman.dk, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven i en periode på 5 år efter afslutningen af det regnskabsår, som oplysningerne blev indsamlet i.

4    Kategorier af personoplysninger der anvendes

4.1     Vi vil behandle og opbevare kontaktoplysninger om dig (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse), økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse, cookieoplysninger og kommunikationsoplysninger (når du kommunikerer med os via telefon og e-mail), eller andre oplysninger, som du giver os, når du besøger /anvender hjemmesiderne.

5    Dine rettigheder

5.1     Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 12 nedenfor.

5.2     Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget eller slettet. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Ret til indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget er legitime interesser, som angivet ovenfor. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5.4 Direkte markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

5.5   Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

6    Personoplysninger - Børn

6.1     Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet eksplicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

 

7    Profilering

7.1    Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for at kunne målrette vores markedsføring. For at give dig den bedste brugeroplevelse og målrettede henvendelser, vil Story House Egmont A/S anvende dine personoplysninger til at sende dig tilbud på vores produkter og service, som kan have din interesse baseret på din nuværende brug af Story House Egmont A/S’ produkter og ydelser. Story House Egmont A/S anvender dine personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold om dig med henblik på analyse af dine præferencer, interesser og adfærd. Dine oplysninger, vi behandler er: Oplysninger du giver ved profilopdateringer såsom køb, køn, alder, interesser eller børn, adfærd, når du færdes på Story House Egmont sites (ALT.dk, Euroman.dk, Flipp.dk, MitBlad.dk, Fordel.dk eller i vores apps), oplysninger om hvilke mails og artikler, du åbner eller læser, konkurrencer du deltager i, telefoniske opkald eller spørgsmål, du svarer på. Logikken bag profileringen er, at vi på baggrund af cookies og indtastet data tilpasser og målretter vores markedsføring i overensstemmelse hermed.

 

8    Overførsel og videregivelse af personoplysninger

8.1    Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

8.2     Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

8.3     Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

8.4     Vi overfører dine personoplysninger til bl.a. Facebook og Google med henblik på at sende dig målrettede henvendelser. Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

8.5     Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen i øvrigt lever op til kravene efter databeskyttelsesforordningen.

 

9 Dansk online index

9.1      Story House Egmont A/S er tilsluttet målingen i Dansk Online Index. Når du besøger vores website, lagres der cookies på din enhed med henblik på udarbejdelse af statistik. Der anvendes cookies fra domænet *.gemius.pl til indsamling af tidspunkt, tekniske oplysninger om udstyr, URL på besøgte sider og brugerens IP-adresse (de sidste 4 tegn gemmes ikke). Brug af cookies finder sted på grundlag af samtykke, der til enhver tid kan trække tilbage ved at slette cookies, hvorved indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet.

 

10 Fælles dataansvar

10.1              Story House Egmont A/S og Danske Medier Research er fælles dataansvarlig for den del af målingen, der består af lagringen af cookies samt indsamlingen af oplysninger på de registreredes enheder. Oplysningerne indsamles af DMR, der er ene dataansvarlig for den videre behandling. Målingen udføres af Gemius SA, som er databehandler for Danske Medier Research.

10.2              Story House Egmont A/S og DMR er ansvarlig for sikringen af de registreredes rettigheder, som fastlagt i databeskyttelsesforordningen. Udgiver og DMR har aftalt følgende rollefordeling i forhold til de registrerede:

a) Story House Egmont A/S er ansvarlig for behandlingen af anmodninger eller henvendelser fra de registrerede vedrørende de forhold, der vedrører samtykke (cookie) indhentelsen og lagringen af Gemius cookies på Story House Egmont A/S website.

b) DMR er ansvarlig for behandlingen af anmodninger eller henvendelser fra de registrerede vedrørende behandlingen af personoplysninger til trafikmålinger, og derved den viderebehandling, der sker i DMR regi.

c) Story House Egmont A/S og DMR er ansvarlige for at bistå hinanden i det omfang, at dette er relevant og nødvendigt for, at begge parter kan efterleve forpligtelserne over for de registrerede.

d) De registrerede kan dog, uanset denne rollefordeling, udøve sine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen over for den enkelte dataansvarlig.

De indsamlede persondata behandles på grundlag af legitim interesse uden tidsbegrænsning og udbydes kun til andre i anonym og aggregeret form. Se: https://danskonlineindex.dk/persondatapolitik/

 

11 Opdatering af Privatlivspolitikken

11.1     Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden.

 

12 Ejer og kontaktinformation

1 Dette website er leveret af:

Story House Egmont A/S

Strødamvej 46, 2100 København Ø

CVR-nr. 83131128

12.2 Hvis du har en henvendelse vedr. persondata, beder vi dig kontakte os via denne hjemmeside: https://persondata.storyhouseegmont.dk/

Har du generelle kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående retningslinjer, er du velkommen til at kontakte Story House Egmont A/S på tlf. 39 45 75 00. 

August 2021