Her er fradragene du ikke må glemme i din årsopgørelse.
Foto: Getty Images

Årsopgørelse

Årsopgørelse: 15 fede fradrag du ikke må glemme

I denne guide får du en lang liste over fradrag, du skal huske i din årsopgørelse, så du ikke snyder dig selv i skat.

Din årsopgørelse for 2018 er på vej. På mandag får du adgang til at tjekke, om du skal have penge tilbage, eller om du har fået et surt skattesmæk.

Uanset om der står et grønt eller et rødt tal og blinker på din årsopgørelse, leverer vi her en lang række af fradrag og besparelser, du kan gå på jagt efter. I enkelte tilfælde kan du endda bruge fruens fradrag, hvis hun ikke allerede selv har fyret det af.

Du kan her hoppe til de enkelte punkter ved at klikke på dem. Eller du kan også bare vælge at scrolle videre og læse artiklen i dens fulde længe:

Guiden og beregningerne er lavet af privatøkonomisk journalist Christian Kjær efter interview med skatterådgiver hos PwC Per Ørtoft Jensen.

Du kan få kørselsfradrag.

1: Befordringsfradrag (kørselsfradrag)

Du kan få fradrag, hvis du samlet set har mere end 24 kilometer til og fra dit arbejde (over 12 kilometer hver vej).

Om du cykler, kører på elektrisk løbehjul, tager offentlig transport eller kører i din egen bil er underordnet for, om du kan få fradraget. Det er alene afstanden til dit job, der er afgørende. Derfor kan du også få fradrag, hvis du kører med en anden person til dit arbejde, også selvom du eventuelt ikke selv har nogen udgifter til transporten.

Befordringsfradraget er ikke altid automatisk med på din årsopgørelse, og derfor er det vigtigt at tjekke.

Brug den rute, du kører

Fradraget skal beregnes ud fra den rute, du rent faktisk kører til og fra dit job. Du skal altså ikke per automatik oplyse længden på den kortest mulige rute. Kører du en rute, der er lidt længere end den kortest mulige vej, men som til gengæld er hurtigere for dig, er det ud fra længden på den rute, du skal regne dit fradrag.

Tjek antallet af arbejdsdage

Skat tager udgangspunkt i, at du har kørt til og fra dit arbejde 216 dage i løbet af året. Det er en standardløsning fra Skats side, men da Euromans læsere ikke er en metervare, må vi anbefale, at du tæller antallet af dage, du rent faktisk har kørt til og fra dit arbejde. Har du været på arbejde 225 dage, er det det antal, du skriver. Har der været en enkelt svipser med helbredet– en sygedag eller to – kan du ikke tage fradrag for dem.

Spar penge på dit aftenmøde

Der er ekstra penge at spare, hvis du har kørt til og fra dit job flere gange i løbet af samme dag, eventuelt på grund af et aftenmøde. I det tilfælde kan du tage fradrag for hele tur nummer to. Har du eksempelvis 30 kilometer til og fra dit job (15 km hver vej), må du tage fradrag for alle 30 kilometer på turen til dit aftenmøde. Da du kørte frem og tilbage tidligere på dagen, kunne du kun tage fradrag for 6 kilometer, da de første 24 kilometer skulle trækkes fra. På sådan en travl dag kan du altså trøste dig med, at du kan tage fradrag for i alt 36 kilometer.

Og hvad er det så værd…

For de første 24 kilometer per dag, får du intet befordringsfradrag.

Fra 24 til 120 kilometer per dag, får du et fradrag på 1,94 kroner per kilometer. Det betyder, at du kan stikke en kontant besparelse i lommen på 0,52 kroner per kørt kilometer fra det tidspunkt, hvor du passerer 24 kilometer.

Fra 120 kilometer og op, bliver fradraget sænket til 0,97 kroner per kilometer. Herefter er hver kørte kilometer bare 0,26 kroner værd for dig.

Ekstra fradrag, hvis du bor i en udkantskommune

Hvis du er endt med at bosætte dig i en såkaldt udkantskommune, kan du tage fuldt fradrag på 1,94 kroner per kilometer for hele din tur, også for den del, der går udover de 120 kilometer. Du kan se en liste over udkantskommuner på Skats hjemmeside.

Her kan du ikke få befordringsfradrag

Hvis din arbejdsgiver betaler for din transport til dit job, eller hvis du har fri firmabil til rådighed, kan du ikke få befordringsfradrag.

Befordringsfradraget skriver du i årsopgørelsens rubrik 51.

Kører du over Storebæltsbroen eller Øresundsbroen får du ekstra pendlerfradag i din årsopgørelse.

2: Ekstra pendlerfradrag

Der er ekstra befordringsfradrag til dem, der passerer en af de to store broer for at komme på arbejde.

Fradrag per tur over Storebælt:

Bil eller motorcykel giver et fradrag per tur på 110 kroner – din skattebesparelse er 29,26 kroner.
Tog giver et fradrag på 15 kroner per tur – din skattebesparelse er 3,99 kroner.

Fradrag per tur over Øresund:

Bil eller motorcykel giver et fradrag per tur på 50 kroner – din skattebesparelse er 13,30 kroner.
Tog giver et fradrag på 8 kroner per tur – din skattebesparelse er 2,13 kroner.

Fradraget skrives ind i rubrik 51.

Er du tømrer eller håndværker får du servicefradrag i din årsopgørelse.

3: Servicefradrag (håndværkerfradrag)

Håndværkerfradraget er på i alt 18.000 kroner. Det er delt op i en servicedel, som giver fradrag på op til 6000 kroner, og en håndværkerdel, der giver fradrag på op til 12.000 kroner. Det er arbejdslønnen inklusiv moms, du kan få fradrag for, ikke materialerne.

Bruger du hele fradraget på 18.000 kroner, sparer du 4.788 kroner i skat.

I disse boliger kan du få fradrag

Du kan få servicefradrag i din ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig. Du kan ligeledes få fradraget for arbejde udført i din fritidsbolig eller ferielejlighed, uanset om den ligger i Danmark eller i udlandet.

Serviceydelser, du kan få fradrag for

Du kan få fradrag for en række serviceydelser i dit hjem. Det gælder blandt andet rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

Håndværksarbejde, du kan få fradrag for

Du kan få fradrag for en række energiforbedrende tiltag i dit hjem. Det gælder fx isolering af tag, reparation og forbedring af tag og udskiftning af ruder. På skat.dk kan du se en kilometerlang liste over, hvad du kan bruge fradraget til.

Husk dette for at få fradrag

For at få fradraget skal du betale regningen elektronisk, fx med dankort, MobilePay eller via netbank. Kontanter dur ikke.

Du skal ligeledes gemme din dokumentation for, at arbejdet er blevet udført.

For at få fradrag for arbejde, der er udført i 2018, skal du have betalt regningen senest den 28. februar 2019. Betaler du senere, får du først fradraget i det indkomstår, du betaler. Fradraget skal indberettes til Skat senest den 1. maj 2019.

Hvis du bruger fradraget i din helårsbolig, skal du bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

Det betaler sig at have en kone

Servicefradraget kan være en god forretning for gifte og andre i parforhold. Ægtefolk og samlevere med fællesøkonomi, kan nemlig dele fradraget imellem sig, uanset hvem der har betalt regningen. Har du taget hele udgiften, kan du altså også bruge fruens fradrag i det tilfælde, at hun ikke allerede har fyret det af på noget andet. Har hun ikke det, har I et samlet fradrag på 36.000 kroner, hvilket giver en kontant skattebesparelse på 9.576 kroner. Du og din hustru eller samlever skal hver især indberette jeres andel på årsopgørelsen.

Voksne børn kan få fradrag

Hjemmeboende børn over 18 år kan også få servicefradrag. I modsætning til din samlever skal børnene eller øvrige voksne i husstanden dog have haft en udgift, der svarer til størrelsen på fradraget.

For at indberette servicefradrag skal du gå ind i Skats TastSelv-funktion og vælge punktet ’Indberet servicefradrag’.

Spiser du på en arbejdsrelateret rejse kan du trække det fra i skat.

4: Kost og logi på arbejdsrejser

Er du på rejse i forbindelse med dit job, kan du få et fradrag for omkostninger til kost og logi. For at være berettiget til fradraget, skal du have et såkaldt ’midlertidigt arbejdssted’. Afstanden fra arbejdsstedet til dit hjem skal samtidig være så stor, at du ikke kan nå frem og tilbage hver dag for at overnatte hjemme.

Fradraget for logi udgør 214 kroner per dag, og giver en kontant skattebesparelse på cirka 57 kroner per dag.

Fradraget for kost er 498 kroner per dag, og det betyder, at du sparer 132,5 kroner.

Du kan få fradraget uden, at du skal dokumentere, at du har haft udgifterne til kost og logi.

Du kan ikke få fradragene, hvis din arbejdsgiver har dækket dine udgifter. Fradragene er dog delt op, så hvis du kun får dækket udgifterne til logi af din arbejdsgiver, kan du stadig få 498 kroner i fradrag til kost.

Fradraget skriver du ind i rubrik 53.

Du kan få et fradrag ved småfornødenheder på en arbejdsrejse, f.eks. en kop kaffe.

5: Småfornødenheder på arbejdsrejse

Selvom din arbejdsgiver dækker dine udgifter til kost og logi i forbindelse med en arbejdsrejse, er der stadig mulighed for, at du kan få et fradrag. Det drejer sig om fradraget for småfornødenheder, der dækker over fx en kop kaffe, en avis eller en busbillet.

Fradraget lyder på 124,50 kroner per dag, og det giver dig en skattebesparelse på 33 kroner per dag. Du kan få fradraget, uanset om du har haft udgifterne til småfornødenheder eller ej.

Du mister retten til fradraget, hvis din arbejdsgiver har betalt hele eller dele af dine udgifter til småfornødenheder. Dækker din arbejdsgiver fx udgiften til en kop kaffe på rejsen, mister du retten til hele fradraget for småfornødenheder på den konkrete arbejdsrejse.

Fradraget skriver du ind i rubrik 53.

Taber du penge på aktier, kan du trække tabet fra i skat.

6: Tab på aktier og investeringsforeninger

Har du solgt børsnoterede aktier eller investeringsforeningsbeviser med tab, kan du trække tabet fra i dine gevinster og udbytter.

Har du ikke haft nogen gevinster eller udbytter i 2018, kan du trække tabet fra i fremtidige gevinster og udbytter. Det er vigtigt, at du registrerer dit tab på årsopgørelsen i 2018, hvis du vil have muligheden for at trække det fra i fremtidige gevinster.

For at få fradraget kræver det, at Skat har oplysninger om din beholdning af værdipapirer og oplysninger om, hvilke kurser, du har købt dem til. Har Skat ikke disse oplysninger, risikerer du, at du ikke kan få fradraget. Sørg derfor for, at Skat hvert år får oplysninger om dine køb af aktier.

Hvis du har realiseret tab på aktier, skal du skrive tabet i rubrik 66.

7: Børnebidrag

Betaler du børnebidrag, får du automatisk fradrag, hvis betalingen går gennem Udbetaling Danmark. Mange fraskilte har dog selv lavet en aftale, der går uden om det offentlige, og i de tilfælde, skal du huske selv at oplyse beløbet på din årsopgørelse, så du får fradrag.

Fradrag for bidrag til dåb eller konfirmation

Er du fraskilt, og bor barnet hos den anden forælder, samtidig med at du har bidraget økonomisk til barnets dåb eller konfirmation, kan du få fradrag for bidraget. Du skal kunne dokumentere, at bidraget er gået til udgifter ved dåben eller konfirmationen.

Fradraget skrives i rubrik 56.

Donerer du penge, kan du trække det fra i Skat.

8: Donér penge - og spar penge

Du kan få fradrag for bidrag og donationer til velgørende organisationer, institutioner og religiøse samfund som er godkendt af Skat. Listen over godkendte organisationer finder du på Skat.dk.

Fradraget lyder på maksimalt 15.900 kroner, og donerer du det beløb, får du en skattebesparelse på 4.229 kroner. Der er ingen nedre grænse for, hvilke beløb, du kan få fradrag for.

Donerer du penge til forskning, er der ingen maksimal beløbsgrænse for, hvor stort et beløb, du kan få fradrag for.

Du skal sørge for, at den organisation, du donerer til har dit cpr-nummer, da du så automatisk får fradrag.

Du kan ikke selv rette i dette felt på årsopgørelsen. Fradraget vil fremgå af rubrik 55.

Udlejer du din lejlighed gennem f.eks. Airbnb, må du tjene 28.000 kroner på udlejningen, uden du skal betale skat.

9: Deleøkonomi: Udlejning af din bolig

Lejer du din bolig ud via fx Airbnb, er der hele to regelsæt, du frit kan vælge imellem i 2018, 2019 og 2020 – de nye og de gamle regler.

De nye regler

Med de nye regler er vilkårene de samme, uanset om det er en ejer-, leje- eller andelsbolig, du lejer ud.

Du må tjene 28.000 kroner på udlejningen, uden du skal betale skat. Tjener du mere end det, skal du betale skat af 60 procent af den del af lejeindtægten, der overstiger de 28.000 kroner.

Indtægten fratrukket bundfradrag skrives i rubrik 37.

De eksisterende regler

Vælger du den gamle ordning, er der forskel på reglerne, alt efter om det er en ejer-, leje eller andelsbolig, du lejer ud.

Eksisterende regler for ejerboliger

Når du udlejer en ejerbolig, er dit bundfradrag 1,33 procent af ejendomsværdien, dog er bundfradraget altid minimum 24.000 kroner. Du kan se ejendomsværdien på din årsopgørelse.

Har din ejerbolig fx en ejendomsværdi på 2,3 millioner kroner, er dit bundfradrag 30.590 kroner.

Indtægt fratrukket bundfradrag skriver du i rubrik 37.

Eksisterede regler, når du er lejer eller andelshaver

Bundfradraget for lejere og andelshavere er 2/3 af den årlige husleje eller boligafgift. En person, der har en husleje på 45.000 kroner om året, har således et bundfradrag på 30.000 kroner.

Indtægten fratrukket bundfradraget skrives i rubrik 20.

Regnskabsmæssigt fradrag

Man skulle tro, Skat ikke kunne få nok, for der er nemlig endnu et regelsæt, du kan benytte dig af… Det hedder ’regnskabsmæssigt fradrag’, og det går ud på, at du laver en opgørelse over lejeindtægter og udgifter. Den opgørelse skal du så kunne vise Skat, hvis de beder om det.

Indtægter fratrukket udgifter skriver du i rubrik 37.

10: Udlejning af bil og båd

Lejer du din bil, båd eller sågar din campingvogn ud til andre engang i mellem, fx via GoMore, bliver du delvist beskattet af indtægten.

Du kan vælge mellem to regelsæt, hvor det ene tager udgangspunkt i et bundfradrag, og det andet tager udgangspunkt i et regnskab.

Udlejning med bundfradrag

Bundfradraget er 10.000 kroner. Har du indtægter, der er højere end det, skal du oplyse de indtægter, der overstiger bundfradraget.

Bruger du bundfradraget, skal du benytte denne metode, når du udlejer både bil, båd og campingvogn. Du kan ikke benytte bundfradraget til bilen, og så bruge det regnskabsmæssige fradrag ved udlejning af din båd.

Indtægten fratrukket bundfradraget skrives i rubrik 20.

Regnskabsmæssigt fradrag

Benytter du det regnskabsmæssige fradrag ved udlejning af bil, båd eller campingvogn, skal du trække udgifter, der knytter sig til udlejningen fra de samlede indtægter.

Du skal gemme kvitteringer på alle udgifter og føre en kørebog. Det er din dokumentation for, at du er berettiget til fradraget. Hvis Skattestyrelsen beder dig om det, skal du sende dem dit regnskab.

Indtægten fratrukket de udgifter, der er forbundet med udlejningen, skriver du i rubrik 20.

Har du købt eller solgt din bolig i 2018, er der flere ting, du skal være opmærksom på, når du lavet årsopgørelse i skat.

11: Ved køb eller salg af bolig

Har du købt eller solgt din bolig i 2018, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Fx er der nogle renter, du ofte selv skal oplyse på din årsopgørelse, for at få fradrag.

Ejendomsværdiskat fra den dag du flytter ind

Du skal først betale ejendomsværdiskat den dag, du flytter ind. Har du købt en ejerbolig den 15. februar, men flytter først ind den 1. april, skal du først betale ejendomsværdiskat fra den 1. april.

Indflytningsdatoen skriver du ind i rubrik 183.

Fradrag for differencerenter

Hvis du har indfriet eller omlagt et realkreditlån, vil du ofte blive opkrævet differencerenter. De kan trækkes fra i skat, men du skal selv oplyse renteudgifterne på årsopgørelsen for at få fradrag.

Differencerenter skrives i rubrik 44.

Renter i forbindelse med refusionsopgørelse

Har du fået eller betalt renter i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de indberettes til skat, da det ikke sker automatisk. Hvis det er renteudgifter, kan du få fradrag.

Renteudgifter indberettes i rubrik 44.
Renteindtægter skriver du i rubrik 39.

12: Ny bolig eller nyt boliglån

Har du optaget et boliglån i forbindelse med et boligkøb eller en omlægning af dine lån, skal du typisk stille en bankgaranti. Det sker ved, at man betaler en garantiprovision til banken, og den kan trækkes fra i skat. Beløbet er ofte på et par tusinde kroner.

Beløbet skrives i rubrik 44.

13: Renter på fælleslån

Bor du i en ejerlejlighed, og betaler du til et fælles lån, kan du i nogle tilfælde få fradrag. Det kan være et lån, der er optaget i forbindelse med en renovering af ejendommen, nye faldstammer, nyt tag eller nye vinduer.

For at få fradrag for renterne, skal gælden og renteudgifterne være delt ud blandt de enkelte beboere i jeres ejendom.

Fradraget skrives i rubrik 44.

Udgifter til telefonsamtaler fra din egen telefon kan trækkes fra, hvis du har været nødt til at ringe erhvervsmæssigt fra den i et vist omfang.

14: Arbejdstøj, faglitteratur og kurser

Du kan i helt særlige tilfælde få fradrag for en række øvrige lønmodtagerudgifter. For at få fradrag, skal det være udgifter, der ikke er private, men nødvendige for at erhverve eller vedligeholde din indkomst.

For lønmodtagerudgifterne herunder gælder det, at man først kan få fradrag for den del af udgifterne, der overstiger en bundgrænse på 6100 kroner.

Udgifter til kurser

Udgifter til kurser kan trækkes fra, når kursets formål er at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelser kan således ikke trækkes fra.

Faglitteratur

Hvis det har været nødvendigt at købe faglige tidsskrifter eller videnskabelige værker for at varetage dit arbejde, kan du trække udgifterne fra. Der skal være tale om egentlig faglitteratur. Udgifter til populærvidenskabelige værker, kan du ikke trække fra.

Tøj

Det er kun i helt særlige tilfælde, du kan få fradrag for udgifter til arbejdstøj. Skal du købe en uniform eller lignende, kan der dog være fradrag i visse tilfælde. En skorstensfejer vil formentlig kunne få fradrag for sit arbejdstøj.

Du kan ikke trække tøjet fra i skat, bare fordi din arbejdsgiver kræver, at du skal være pænt klædt på med jakkesæt.

Telefon

Udgifter til telefonsamtaler fra din egen telefon kan trækkes fra, hvis du har været nødt til at ringe erhvervsmæssigt fra den i et vist omfang.

Der er ikke fradrag for udgifter til abonnement eller til køb af en telefon.

Arbejdsværelse i hjemmet

I helt særlige tilfælde kan du trække udgifter til et arbejdsværelse i dit eget hjem fra i skat. Det kræver, at arbejdets art eller omfang gør, at værelset ikke kan anvendes til almindeligt opholdsrum. Har du lavet det gamle børneværelse om til tegnestue eller laboratorium, begynder du at have en chance for at få fradraget.

Repræsentation

Du kan trække udgifter til repræsentation fra i skat, hvis du på grund af den måde, du bliver aflønnet (fx provision), kan øge din indtægt ved at afholde repræsentationsudgifter. Skat nævner selv handelsrejsende og repræsentanter som eksempler på lønmodtagere, der i visse tilfælde kan få fradraget.

Du kan trække 25 procent af dine udgifter til repræsentation fra i skat, hvis udgifterne har været nødvendige for at erhverve indkomsten. Du skal naturligvis selv have betalt gildet. Hvis arbejdsgiveren har dækket udgifterne, er der intet fradrag. Udgifterne skal dokumenteres.

Fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter skrives i rubrik 58.

Det gode pensionsliv.

15: Tjek indbetalinger til pension

Sørg for, at dine indskud på ratepensioner ikke oversteg fradragsgrænsen på 54.700 kroner i 2018. Er grænsen overskredet, får du ikke fradrag for beløbet derover.

Hvis beløbet er overskredet, kan du bede den bank eller det pensionsselskab, der administrerer din ratepension om at overføre det overskydende beløb til en fradragsberettiget livrenteordning.
Alternativt kan du vælge at få beløbet tilbagebetalt. Det gør du ved at downloade en blanket på Skats hjemmeside med det mundrette navn ’07.083A’ og følge vejledningen der.

Ekstra tip: Sundhedsudgifter

Du kan ikke få et egentligt fradrag for udgifter til sundhedsbehandlinger på privathospital, hos fysioterapeuter eller fitness-abonnementer og lignende. Til gengæld kan din arbejdsgiver betale udgifterne, uden at du bliver beskattet, hvis behandlingen forebygger arbejdsrelaterede sygdomme eller skader.

Listen er lavet for at give inspiration til en række af de fradrag, man kan få. Mener du, at du er berettiget til et eller flere af fradragene, anbefaler vi, at du tjekker de detaljerede vilkår og betingelser for de enkelte fradrag på Skat.dk.

Se, hvad vi ellers skriver om: Penge, Økonomi og Business