Du kan godt læse e-bøger på din mobil eller tablet, men den lysende skærm trætter øjnene, og koncentrationen undergraves let af forstyrrende meddelelser og de mange overspringshandlinger, som jo er indbygget i disse apparater.

Overvej i stedet en dedikeret e-bogslæser med ’elektronisk blæk’ – altså en sort/hvid-skærm, der ligner papir, fordi teksten står lige så sprødt som tryksværte. En anden fordel er, at batteriets levetid her ikke opgøres i timer, men i dage eller sågar uger.