Hvorfor er ens ’indre hulemand’ relevant, når man køber og sælger aktier?

”Økonomer har i mange år taget udgangspunkt i, at vi mennesker er rationelle beslutningstagere. Man har udtrykket ’homo economicus’, som handler om det økonomisk fornuftige menneske. Når vi står overfor et valg, kigger vi på, hvad der giver os størst udbytte i forhold til de penge, den jord eller arbejdskapital, vi har til rådighed, og så træffer vi den rigtige beslutning, siger økonomerne.

Men hvis man går til psykologerne, tager de mere eller mindre udgangspunkt i det diametralt modsatte. De tager udgangspunkt i, at vi mennesker træffer irrationelle beslutninger, der er påvirket af følelser, erfaringer, sindstilstand osv. Inden for evolutionspsykologi taler man om, at vi har arvet hulemændenes frygt og behovet for at være en del af en flok.

Frygt og flokmentalitet kan påvirke os, når der opstår usikkerhed og udsving på aktiemarkedet. Det taler direkte til den gamle og frygtstyrede del af hjernen.”

Hvordan kommer det til udtryk?

”Der er nogle typiske måder, vi reagerer på. Fx nu, hvor markedet har været uroligt og er faldet tilbage. Forud for det havde vi en periode, hvor det gik rigtig godt, og der har faktisk også været en periode, hvor man i medierne har talt om, at mange unge mennesker er gået i gang med at investere, fordi der ikke var andet at lave under coronaen, og SU’en skulle jo bruges alligevel.

Disse mennesker står nok nu med en oplevelse af: ’Hov, man kan også tabe penge på det her’, fordi aktierne er faldet i 2022 de fleste dage, hvilket vil påvirke dem i deres beslutninger.

Belært af hulemanden og frygtperspektivet vil mange tænke, at investeringer er farlige, så ’det holder jeg mig fra.’ Men det er ikke sikkert, at det er sådan, læringen skal være. Det kan også være den måde, man investerede på, der var farligt.

Det kan få store konsekvenser for de her unge mennesker, hvis de tidligt i deres tyvere lærer, at de skal holde sig helt fra aktier, for det vil gå udover deres fremtidige indtjeninger og pensioner.

Noget andet, der kan komme i spil, er flokmentaliteten. Det handler om, at vi som mennesker gerne vil gøre som de andre. Hvis man hører, at mange investerer i Bitcoins, så får man også lyst til at investere, men det kan ende meget uheldigt, hvis man bare følger flokken. Bitcoin er fx faldet ret kraftigt.”

Hvordan skal man så håndtere hulemanden og agere på aktiemarkedet?

”Hulemanden giver os omgående lyst til at købe og sælge. Mit første råd er derfor, at man skal lade være med at følge med på markedet. Der er lavet nogle undersøgelser, der viser, at jo mere du følger med, jo mere køber og sælger du.

Og hver gang, du køber og sælger, er der omkostninger. Det kan godt være, at du handler et sted, hvor det er billigt, men der er stadigvæk omkostninger, og det er medvirkende til, at man ikke får noget særligt attraktivt afkast.