Elsker du dit eget selskab? Så er du med stor sandsynlighed meget intelligent.

En ny undersøgelse fra British Journal of Psychology viser nemlig, at meget kloge mennesker generelt foretrækker at være alene, og at de direkte føler, at deres livskvalitet bliver forringet, hvis de skal være omgivet af mennesker hele tiden. Det gælder endda også deres gode venner.

Med andre ord bliver de simpelthen ikke udpræget glade af at være sammen med deres venner.

Intelligente mennesker er i højere grad nogle målorienterede stræbere – og i den sammenhæng er tilstedeværelsen af andre mennesker simpelthen forfærdelig irriterende og forstyrrende.

De bruger ikke så meget tid på at socialisere, fordi deres høje intelligens gør dem i stand til at fokusere på mål, der ligger langt ude i fremtiden frem for at tilfredsstille et socialt behov lige nu og her. De er hurtigere til at forlade evolutionære og fortidsagtige behov, såsom at have venner, for at nå deres mål i modsætning til mennesker, der ikke er ligeså intelligente.

For det at have venner er nemlig et behov, der stammer fra dengang, mennesker levede som jægere og samlere. Og hvis vi kigger på vores forfædre, kan vi finde ud af, hvorfor der er nogen af os, der stadigvæk synes, det er dejligt at have venner.

Venskab eller alliancer, om man vil, var nemlig livsnødvendige for overhovedet at kunne overleve i samler-/jægertiden. Med venner eller alliancer var det for eksempel muligt at gå på jagt i grupper, dele mad, reproducere sig og hjælpe til med at passe på hinandens børn.

Undersøgelsen bygger på en analyse af interviewdata fra 15.197 personer i aldersgruppen 18 til 28 år. Og de, der får en højere livskvalitet af at være sammen med deres venner, hænger så at sige stadigvæk i fortidsagtige behov. Og det gør de, fordi der evolutionært set er en række positive konsekvenser forbundet med at have venner, hvilket de fleste af os almindeligt dødelige nok også har erfaret på egen krop.  

For eksempel får venskaber folk til at føle nærvær, og at der er nogen, der har brug for dem. Og hvis man har en ven, så har man også en at dele sine oplevelser med.

Evolutionspsykologerne, der står bag undersøgelsen, forklarer, at vi sommetider kan finde svar på vores ’moderne’ følelser ved at kigge på vores forfædres behov. Angiveligt er vores hjerner designede til at fungere i grupper på omkring 150 mennesker, og et gennemsnitligt personligt netværk består af 154 personer. Dog er bedre at have få, nære venskaber end at have mange vage med henblik på at forøge sin livskvalitet.

Og der også et lille aber dabei. For studiet viser også, at det er tegn på højere intelligens, hvis man bruger meget tid på at være social.

LÆS OGSÅ: Den aften jeg var picker på Panama 

LÆS OGSÅ: Chief 1: "I 1993 fik jeg mit første angstanfald, holdt op med at turnere, jeg fik kræft i maven og bandet gik i opløsning"

LÆS OGSÅ: 96-årig veteran fra Anden Verdenskrig gennemfører New York City Marathon