Hvad er din tilknytning til Lammefjorden?

 ”Jeg bor på den sydlige bred af Lammefjorden i et meget blandet område med sand, ler og næringsrig dyndjord. Her blev jeg født i 1956.