Hvilke amerikanske ur-firmaer er historisk set de vigtigste? 

”Waltham Watch Company, Elgin og Hamilton.”