Hvorfor er det nødvendigt med øremærket barsel?

”Først og fremmest ændrede vi lovgivningen blandt andet på grund af et EU-direktiv, der har skabt rammerne omkring det, hvilket betyder, at vi i et eller andet omfang skal. Når det er sagt, har vi brugt den anledning til at sige: ’Jamen, så kan vi lige så godt få det bedste ud af det.’ Nemlig at lave en model, hvor vi egentlig ligedeler hele orloven og kun øremærker det samme til hver forælder med mulighed for, at hver forælder så kan overføre til hinanden. Mest af alt for barnets perspektiv, men faktisk også for farens og morens perspektiv.

Vi tror helt grundlæggende på, at det vil være det bedste for barnet og familien, at hver forælder bruger tid sammen med barnet i det første afgørende år, og at det derudover også selvfølgelig vil stille faren bedre rettighedsmæssigt på den lange bane og medvirke til at skabe bedre ligestilling.”

Synes du, at det stadig er tabubelagt for mænd at tage barsel?

”Jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt at sige, at det er tabubelagt, men vi kan i hvert fald se, at der er nogle strukturer og forhold på arbejdsmarkedet, som afholder flere fra at gøre det. Og jeg tror, at vi med denne ændrede lovgivning vil tage et kvantespring sammen med de meget bedre vilkår, der er for at tage barslen med fuld løn, som der blev aftalt på overenskomsterne på industriens område og på store dele af det private arbejdsmarked for nogle år siden.

Selvfølgelig er der nok stadig noget med kulturen på mange arbejdspladser, men i sidste ende har det også bare handlet om familiernes økonomi. I mange familier har manden indtil for nyligt arbejdet på nogle overenskomster, hvor man måske maksimalt kunne få orlov i to uger, og det var ligesom det. Og så har det selvfølgelig været et stort økonomisk offer for familierne, hvis faren skulle tage mere barsel. Nu siger vi så i lovgivningen, at man minimum skal have ni ugers barsel og samtidig med, at der i flere og flere overenskomster er mulighed for at få fuld løn i perioden.”

Du har selv lige holdt barsel. Hvordan var det?

”Jeg nød det virkelig meget. Jeg nåede ikke at holde en ordentlig og sammenhængende orlov med min ældste datter. På det tidspunkt var jeg menigt medlem af Folketinget, og det var tæt på en valgkamp, så det blev sådan lidt flaksen ind og ud ved at være fuld koncentreret på orlov og så alligevel deltage i arrangementer og gå med barnevognen ude i valgkredsen og dele foldere ud.

I denne omgang vil jeg faktisk sige, at det stort set er lykkedes mig at være fuldt fokuseret sammen med min yngste datter i de ni uger. Det var rigtig, rigtig godt. Det var godt for mig, og jeg bilder også mig selv ind, at det var godt for hende. Hun har lært mig bedre at kende og rækker nu også lige så meget ud efter mig, når hun har brug for trøst og omsorg, som hun gør efter sin mor, og sådan var det altså ikke inden min barsel.

Jeg har ikke selv noget forhold til min egen far, og derfor er det så meget desto vigtigere for mig at være en god far og blive ved med at være det igennem mine børns fulde opvækst.”

Kan en minister overhovedet tillade sig at tage barsel?

”Det har der været en diskussion om i Danmark for kortere tid siden, end man måske tror. Men jeg oplevede ingen, der hverken betvivlede eller satte spørgsmålstegns ved, at jeg skulle holde barsel. Det fortæller nok også en del om, at kulturen omkring fædreorlov allerede er i gang med at blive ændret. Jeg mødte kun opbakning og anerkendelse for min beslutning om at tage ni ugers orlov.

Og så synes jeg i øvrigt, at jeg hverken som beskæftigelsesminister med ansvar for lovgivningen og på det tidspunkt også minister for ligestilling kunne tillade mig andet, når nu vi laver en lovgivning, hvor vi beder andre danskere om at gøre det samme.”

Hvor meget spin er der i det?

”Spin? Jeg vil i hvert fald sige, at hvis man ikke selv mener det, vil det og nyder det, så er det et bekosteligt spin at skulle gå på orlov i ni uger for at få tre linjer i en avis. Det har ikke været en del af overvejelsen.”

Hvad lavede I sammen?

”Man går selvfølgelig mange ture. Min datter sover i hvert fald bedst, når vi går langt, og i det arbejdsliv, som jeg har, er det desværre ikke så tit, at jeg går lange ture, så den del har jeg nydt meget.

Men vi lavede mange forskellige aktiviteter og så venner og bekendte, som også holdt orlov, i det omfang, corona tillod det. Vi bor på Amager i København og tilbragte især tiden på to forskellige caféer, som er indrettet til børn og forældre med børneområder. Den ene hedder Littlehouse og den anden Børneboblen på henholdsvis Strandlodsvej og Holmbladsgade. Her fik vi tiden til at gå.

Og så var det min opgave i slutningen af orloven at gøre hende klar og stå for indkøringen til daginstitutionen. Sådanne ni uger går hurtigere, end man lige forestiller sig.