Hvad er dit bedste råd om investeringer?
”Der er rigtig mange, der bor til leje, men som i stedet burde eje en bolig. En ejendom har den fordel, at hvis du lejer den ud, får du en indtægt. Hvis du bor i boligen, er renteindtægten det, at du selv bor der. Der er også mange, der burde bygge en aktieopsparing, men ikke får det gjort. Folk er bange for at tage risiko på kort sigt, men på lang sigt udjævner risikoen sig, og så giver det god mening at tage den. Den mest attraktive aktivklasse har historisk set været aktier og boliger.

Kontanter taber til inflationen år efter år, obligationer taber du også på med den lave rente, og en guldklump er ikke steget i reelle termer siden Romerriget. Det giver god mening, fordi guldklumpen ikke har ændret sig, den er bare forblevet en guldklump. Men virksomheder, der laver profit hvert år og geninvesterer den profit, giver gode afkast på sigt, også selvom der både er hårde og gode år. Det gør de, fordi alt for få er villige til at stille det, de har tjent, til rådighed for virksomheder ved at investere i dem. Hvis der var flere, der kom i gang med at investere, ville afkastene på investeringer også blive konkurreret ned.”