Fodboldstjernerne kører rundt i deres vanvidsbiler, pickup-truckerne giver stadig fingeren til miljøforkæmperne, mens Eiffeltårnet snart må overgive sig til forureningens mørke og tunge luft, og isen på Grønland stadig bliver mere sort.

Der var engang, hvor mennesket havde en naturlig og begrænset plads i økosystemet. Men den tid er for længst lagt bag os og er i stedet skiftet ud med en ødelæggende grådighed, mener organisationen Speak Out. De har netop udgivet en bog, der med 300 billeder illustrerer og tydeliggør nogle af konsekvenserne ved Jordens stadig stigende befolkning.

LÆS OGSÅ: Nu er smoggen i Kina så slem, at solopgangen kun findes på storskærm

Se de rystende billeder her:


Død isbjørn. Foto: Ashley Cooper.

"At forudsige en katastrofe er utrolig banalt. Det er mere originalt at antage, at den allerede er indtruffet" - Jean Baudrillard.

De vestlige fjorde på Svalbard i Norge fryses normalt om vinteren, men forblev isfri hele denne sæson. Isbjørnen her søgte mod nord for at finde egnet havis at jage på, men fandt ingen, og måtte til sidst lade livet til udmattelsen.Ildebrand. Foto: R.J. Sangosti, Denver Post.

"Offentlige infrastrukturer over hele verden står over for hidtil usete udfordringer med orkaner, cykloner, oversvømmelser og skovbrande, der alle stiger i hyppighed og intensitet. Det er ikke svært at forestille sig en fremtid, hvor et stigende antal byer får deres svage og længe forsømte infrastukurer ødelagt af katastrofer og derefter efterlades til at rådne op, når kerneydelser aldrig repareres eller genopbygges" - Naomi Klein.

Hyppigere og mere intense brande (som denne i Colorado, USA) er endnu en konsekvens af global opvarmning.Isvandfald. Foto: Cotton Coulson.

"Den arktiske situation er optrappende: Farlige ændringer i Arktis, der stammer fra stigende menneskeskabte drivhusgasser, fører til aktiviteter, der bidrager yderligere til udledningen af disse drivhusgasser. Situationen tager fart som et løbsk tog" - Carlos Duarte.

Isen smelter i både Arktis og Antarktis, og det giver smeltevand på indlandsisen her på Svalbard i Norge.Skrumpende ø. Foto: Peter Essick.

"Øen er fyldt med huller, som havvandet stiger gennem og oversvømmer områder, der normalt ikke blev oversvømmet for 10-15 år siden. Nogle forudsigelser går på, at øen vil forsvinde inden for 50 år. Derefter vil vi drukne." - Paani Laupepa.

Et af Jordens mest sårbare områder, Maldiverne, er alvorligt truet af stigende vandstande.


Kondensspor. Foto: Ian Wylie.

"De fleste mennesker, forekommer det mig, er ligeglade med naturen og ville sælge deres andel i al Hendes skønhed, for blot en beskeden levestandard. Gudskelov kan de endnu ikke flyve og foruerene himlen, som de gør det på jorden. Vi er på det område sikre, som det ser ud nu. Det er netop fordi, at nogle er ligeglade med disse ting, at vi er nødt til at stå sammen mod hærværket udøvet af de få" - David Thoreau (1862).

Globaliserede transportnetværk og især kommercielle luftfartøjer har stor del i luftforureningen og udledningen af drivhusgasser. Billedet her stammer fra Themsen i London.

LÆS OGSÅ:
Se billederne: Eiffeltårnet er forsvundet i forurening


Stor lastvogn. Foto: Garth Lentz.

Enorm lastvogn ved Alberta i Canada, der er et af verdens største oliedepoter.Giftigt landskab. Foto: Garth Lentz.

"Alle vores aktuelle miljøproblemer er uventet skadelige konsekvenser af vores eksisterende teknologi. Der er intet grundlag for at tro, at teknologien på mirakuløs vis vil stoppe med at forårsage nye og uventede problemer, mens den forsøger at løse de problemer, den allerede har skabt." - Jared Diamond.

Luftfoto af tjæresandsområdet i Alberta, Canada. Her kan minedriften og dammene, hvori overskydende jord og sand smides, ses helt fra rummet.Tigerskind. Foto: Steve Morgan, Photofusion.

"Færre end 3.500 tigre (Panthera Tigris) er nu at finde i naturen. Det svarer til kun 7 procent af artens oprindelige udbredelse. Med tigeren er vi vidne til den tragiske udfasning af et af klodens mest elskede dyr" - Elizabeth L. Bennett.

Dette skind fra en sibirisk tiger blev genvundet fra krybskytter.


Død fugl. Foto: Chris Jordan.

"Menneskers skæbne er i sandelighed den samme som dyrenes. Begge går de samme fremtid i møde: Når den ene dør, dør den anden også. Alle deler samme åndedrag..." - Biblen

På Midwayøerne, langt fra verdens kommercielle centrum, henfalder en albatros på stranden. Den døde ved at indtage for meget plastik, og er et almindeligt syn på den afsides ø.


Byens motiv. Foto: Google Earth

Centralt område i Barcelona i Spanien. Her bor fem mio. indbyggere, og 16.000 mennesker deles om hver kvadratkilometer.

LÆS OGSÅ FRA ALT FOR DAMERNE: Hvor skadelig er bilosen, når jeg cykler?


Bølger af menneskehed. Foto: Pablo Lopez Luz.

"Hvis vores art havde bestået af blot to mennesker da de tidligste landbrugsmetoder blev taget i brug for omkring 10.000 år siden, og derefter steg med 1 procent om året, ville menneskeheden i dag være en solid kugle af kød med en bredde på mange tusinde lysår i diameter. Den ville udvide sig med en radial hastighed, der ville overgå lysets" - Gabor Zovanyi.

Billedet viser Mexico City i Mexico, der har et indbyggertal på flere end 20 mio. mennesker.


Død elefant. Foto: Kristian Schmidt, Wild Aid.

Tidligere NBA-spiller Yao Ming står ansigt til ansigt med en elefant, der blev offer for krybskytteri i det nordlige Kenya.


Byen om aftenen. Foto: Jason Hawkes.

"Problemet med det hastigt stigende behov for naturens ressourcer, social stabilitet og den enkeltes velbefindende er nu det største problem for menneskeheden" - Aldous Huxley.

Store byområder som London, kræver i deres infrastruktur enorme mængder energi.


Vred menneskeskare.

"De umiddelbare nødhjælpsproblemer og konsekvenserne af jordskælv ville være betydeligt mindre med en mindre befolkning. Størrelsen på befolkningen leder, som den er nu, til stadig mere kaotiske tilstande. Større befolkningstal forværrer muligheden for at løse menneskehedens problemer, hvor som helst, både nu og på længere sigt" - Walter Youngquist.

Menneskerne her kæmper om mad fra nødhjælpen efter jordskælvet i Haiti i 2010.


Rektangulære områder. Foto: Google Earth.

"Globaliseringen, som forsøger at samle enhver lokal, regional og national økonomi i et enkelt verdenssystem, kræver homogenisering... Lokalt tilpassede former for landbrug erstattes af centralt styrede og pesticid-forbrugende industrielle systemer, som producerer én form for afgrøder, der er eksportvenlig og transportabel til verdensmarkedet" - Helena Norberg-Hodge.

Der er ingen plads til naturen, når hele landskabet afsættes til produktion. Her er et eksempel fra Kina.


Olieudslip i brand. Foto: Daniel Beltra.

"Vi må indse, at ethvert område har en begrænset bærekapacitet, og at denne hele tiden bliver mindre, mens efterspørgslen stiger. Indtil denne forståelse integreres i vores tænkning og får en stærk indflydelse på vores dannelse af nationale og internationale politikker, er det vanskeligt at fastslå, hvordan vores skæbne ser ud" - William Vogt.

Luftfoto af en oliebrand efter udslippet i den Mexicanske Golf i 2010.


Skorstene og affald. Foto: M.R. Hassan.

"Kort fortalt, hvis ikke vi gør noget ved vores udvinding og produktionssystemer, og hvis vi ikke ændrer den måde, hvorpå vi distribuerer, forbruger og afskaffer ting, vil det dræbe vores planet" - Annie Leonard.

Her ses et landskab, der bruges som affaldskurv, i Bangladesh.


Rydning. Foto: Daniel Dancer.

Industriel træfældning degraderer offentlige områder i Williamette National Forest i Oregon, USA.


Køer og røg. Foto: Daniel Beltra.

"Gennem menneskets historie har udnyttelsen af Jorden udviklet denne tendens: Koloniser - ødelæg - fortsæt" - Garrett Hardin.

'Ground zero' i menneskets krig mod naturen. Kvæg græsser i en brændende Amazonas-jungle i Brasilien.
 

Affaldsbølge. Foto: Zak Noyle.

"Vand og luft, der er livets to mest essentielle væsker, bliver globale skraldespande" - Jacques-Yves Cousteau.

Indonesisk surfer Dede Surinaya fanger en bølge i en fjerntliggende, men affaldsfyldt bugt på Java i Indonesien, der er verdens mest befolkede ø.Rydning i Britisk Columbia. Foto: Garth Lentz.

"Det menneskelige herredømme over naturen er en illusion, en naiv og forbigående drøm. Det er en illusion, der har kostet os meget, har fanget os i vores egne stukturer, givet os grundlag for at kunne prale af mod og genialitet, men som alligevel er en illusion" - Donald Worster.

Canada, somme tider refereret til som 'Nordens Brasilien', har ikke været venlige mod sine oprindelige skove. Billedet her viser rydninger på Vancouver Island.


Barnebrude. Foto: Stephanie Sinclair.

Tahani på 8 ses her med sin ægtemand, Majed på 27, og hendes tidligere klassekammerat, Ghada på 8, med hendes ægtemand i Hajjah i Yemen.

Løsningen skal ifølge Speak Out findes ved at uddanne mennesker, og særligt kvinder, der tvinges til ægteskab og nægtes skolegang, er vigtige at tage hånd om. Uddannelse vil kunne skabe en viden, der stopper klodens stigende befolkningstal, og forhindrer uhensigtmæssig udnyttelse af Jordens ressourcer.

Med bogen har Speak Out også offentliggjort denne video, der forklarer organisationens mål og budskab yderligere. Den kan ses her.LÆS OGSÅ: Se Greenpeaces LEGO-kritiske filmhit

LÆS OGSÅ: Drømmen om at skride fra det hele og leve i naturen

LÆS OGSÅ: Video: Så hurtigt kan det gå galt, hvis du sms'er i trafikken

Bliv ven med Euroman på Facebook.