DEN VERSERENDE CORONAKRISE har blotlagt, hvad der før alt dette måske havde lydt som et lidt fjollet postulat:

Influencere er brugbare selv for statsministre.