Euroman.dk Handelsbetingelser

Story House Egmont A/S
Strødamvej 46
2100 København Ø
CVR 83131128 

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på Euroman.dk (også kaldet ”tjenesten”), indgår du aftale med Story House Egmont A/S. Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på Euroman.dk kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt.

 

Forudsætninger for tilgang til Euroman.dk

For at kunne bruge Euroman.dk skal du have en velfungerende internetadgang og en e-mailadresse. Du skal samtidig have adgang til et dankort, et kreditkort eller Mobilepay til betaling af dit abonnement.   

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort, dit kreditkort eller din Mobilepay-konto bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på Euroman.dk. Manglende opdatering af dine betalingsoplysninger vil medføre, at dit abonnement ophører.

Udgifter til internettilgang skal du selv dække, og du bør derfor gøre dig bekendt med, hvilke data-trafikpriser, som er gældende for dig.   

 

Sådan fungerer dit abonnement

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit abonnement, så er abonnementet på Euroman.dk fortløbende og fornyes automatisk hver måned. I forbindelse med oprettelsen af abonnementet accepterer du således, at Euroman.dk automatisk kan trække penge på dit dankort, kreditkort eller via Mobilepay hver gang abonnementet fornyes. Dette gælder også ved gratis prøveperiode, hvor dit abonnement automatisk vil blive fornyet med et betalt abonnement efter den gratis prøveperiode. 

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit abonnement inden udløb af en gratis prøveperiode. Hvis opsigelse sker under en prøveperiode, så ophører adgang straks efter.

 

Kampagnetilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på Euroman.dk kan du, til en hver tid, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud, eksempelvis en gratis prøveperiode. Hvis du tidligere har abonneret på Euroman.dk, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud før tidligst seks måneder efter, at dit seneste abonnement er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnementet.

 

Rabat til Story House Egmont A/S kunder

Har du allerede et abonnement på Euroman hos Story House Egmont A/S, så får du adgang til Euroman.dk gratis - se mere på Euroman.dk/abonnent.

 

Brug af Euroman.dk

Brug af Euroman.dk må kun ske til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement på Euroman.dk i 14 dage.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning af en artikel eller benyttet andet indhold, som eksempelvis podcasts.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø eller til hello@euroman.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

- E-mail adresse
- Ordrenummer

Story House Egmont refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit abonnement efter udløb af en gratis prøveperiode.

Opsigelse af abonnementet sker på din profilside på Euroman.dk. Her kan du også se, hvornår din nuværende abonnementsperiode udløber.

Rettidig opsigelse af dit abonnement skal ske senest seks timer inden udløb af din nuværende abonnementsperiode.

Når dit abonnement er opsagt, har du ikke længere adgang til Euroman, og du har således ikke adgang til at læse artikler eller benytte andet indhold, som du tidligere har læst og/eller benyttet.

 

Ophavsrettigheder

Artikler og øvrigt indhold i tjenesten tilhører Story House Egmont eller tredjeparter og er kun tilladt til dit eget, private forbrug. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftligt samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Story House Egmont forbeholder sig ret til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.

 

Ændringer i tjenesten, vilkår og priser

Story House Egmont kan til enhver tid ændre på indholdet på Euroman.dk, herunder tilføje nye artikler og andet indhold og fjerne artikler og andet indhold, der tidligere har været tilgængeligt. Ved væsentlige ændringer i indholdet vil du modtage en individuel varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft.

Story House Egmont kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil altid blive varslet via e-mail og vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Aftalen kan således opsiges i henhold til de almindelige opsigelsesregler med udgangen af din nuværende betalingsperiode uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

Story House Egmont kan løbende ændre og tilrette Handelsbetingelser for Euroman.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft.   

 

Fordelsklubben

Så længe du er abonnent på Euroman.dk får du automatisk rabat på shop.fordel.dk.

På shop.fordel.dk finder du produkter og events, der udbydes i en begrænset periode og i et begrænset antal. Du logger ind med dit telefonnummer eller kundenummer for at opnå rabatten.

 

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at benytte profilsiden på flipp.dk.

 

Elektronisk henvendelse

Ved oprettelsen af et abonnement på Euroman.dk giver du os samtidig samtykke til, at Euroman.dk / Story House Egmont må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold o.lign. vedr. abonnementet.

 

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk . EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse hello@euroman.dk.

 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på hello@euroman.dk.