soundLyt til artiklen med Euroman
play

Klik her for at læse mere.

00:00 |

Vi kender alle historien om den trojanske hest, og det er noget nær samme taktik Frederik af Nør brugte, da han forrådte sit land.

Frederik af Nør var kommanderende general i de dengang danske hertugdømmer Slesvig og Holsten. Men i midten af 1800-tallet udsprang der en konflikt mellem dem og den danske konge. Det var først og fremmest sproget, der skabte uenighed. Man havde et hertugdømme, hvor de fleste talte dansk, men de blev reageret på tysk, og det begyndte man på et tidspunkt at synes var et problem i den danske opinion.