De fleste af os går nok med en forestilling om, at is er lysende hvid, men på Grønland fremstår stadig større områder mørke og snavsede. Og det er ikke bare uskønt at se på, men også en trussel mod miljøet. Det ser sort ud for indlandsisen i bogstavelig forstand.

Den amerikanske geolog Jason Box har rejst i Grønland i 20 år. Han er lige vendt hjem til København, hvor han arbejder for Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS – med friske billeder af den mørke is, der bekymrer ham stærkt, og som der aldrig har været så meget af som i år. Billeder, som vi har fået lov at vise her.

”Men det er faktisk mest satellitbillederne, der fortæller historien. Vi har satellitbilleder i høj kvalitet fra de sidste 15 år, og de viser at 5,6 procent af isen nu er farvet,” siger Jason Box.


Den sorte is på gletscherne, der trækker sig tilbage i smelteperioden.

Flere ting er med til at farve isen sort: Flyvende støv fra nær ved liggende områder, hvor isen er smeltet væk og har blotlagt jorden. Sod fra skovbrande – et tiltagende problem i Arktis – og fra fabriksrøg. Når disse former for snavs rammer sneen, påvirker de mikrober i sneen, der yderligere medvirker til misfarvningen. 

Disse processer er mest aktive, når isen i forvejen er i gang med at smelte. Derfor er det de lavere liggende områder i yderkanten af indlandsisen, der bliver sorte.
 
Tidligere ville sommer-snestorme have kunnet hjælpe med at tildække den mørke farve, men de er et stadig sjældnere fænomen på indlandsisen.


 

Den sorte is er et skakbræt af furer, der tillader den smeltende is at løbe væk.

Så den mørke sne får lov at brede sig med alvorlige konsekvenser. Farven i sig selv udgør et kæmpe miljømæssigt problem. 

 
Mørk is opsuger nemlig meget mere sollys end den hvide is, hvorfor den smelter i dobbelt tempo og får de verdensomspændende klimaforandringer til at gå mange gange hurtigere. 

”Sort is fordobler smeltehastigheden. Det er en meget stærk multiplikator. En multiplikator, der skruer tempoet for klimaforandringer i vejret,” siger Jason Box.

Han fortsætter:

”Men når man normalt fremregner klimaforandringerne, regner man ikke den effekt med.”

Og hvilke løsninger kan du se på problemet?

”Vi bliver nødt til hurtigt at omlægge vores økonomi fra kulkraft til vind- og solkraft. Atomenergi er også en mulighed, men der følger nogle andre problemer med. Måske kan atomkraft forsvares til brug i en overgangsfase. Men det er en opgave for økonomer at skitsere det.”   

 
Jason Box arbejder på en crowdfundet undersøgelse af den sorte is.