DEBATTEN OM CYKELHJELM som lovkrav er som en gammel grammofonplade, der er gået i hak: Med jævne mellemrum bliver det foreslået, at en cykelhjelm skal være lovpligtig for alle på den tohjulede. Det er ikke bare trættende, det er også dumt.

Senest har en gruppe trafikforskere fra Aalborg Universitet, anført af lektor Harry Lahrmann, noteret sig, at der i perioden fra 2009-2018 er kommet 46 procent flere alvorligt kvæstede cyklister. Tendensen bakkes op af en anden undersøgelse fra DTU.

Harry Lahrmann har i mange år turneret med ideen om, at det er fjollet, at vi ikke har en cykelhjelm-lov. På papiret er det logisk, at flere cykelhjelme fører til færre skader.

Men men men: Realiteten er anderledes. Og perspektiverne er langt større.

Utallige undersøgelser viser nemlig, at tvungen cykelhjelm giver færre cyklister. Vi lever i forvejen i en tid, hvor færre og færre cykler, og hvor oplæringen af børn som sikre cyklister halter gevaldigt – ganske enkelt fordi de ikke stifter bekendtskab med den tohjulede og opbygger det tryghedsforhold til cyklen, som det kræver for at blive en god cyklist som ung og voksen.

Læg dertil, at flere danskere rent faktisk allerede ifører sig cykelhjelm, når de kører ud i trafikken. Brugen af cykelhjelm er nemlig steget fra 6 til hele 42 procent.

Det virkelige problem og det, der skal tages livtag med i stedet, er den massive og stadig støt stigende mængde af biler, der er i Danmark. Vi kommer ikke til at løse problemet med alvorlige kvæstelser for cyklister ved at påføre dem flere regler og love. Det er en bagvendt logik, der ikke tager fat om roden på det virkelige problem: bilismen.

Antallet af personbiler er steget med 850.000 siden år 2000. I begyndelsen af 2022 kørte 2.790.000 (!) personbiler rundt på de danske veje.

Færre cykler og flere biler er den direkte vej til dårligere folkesundhed, ringere klimaindsats og mere trængsel i de i forvejen alt for trafikerede byer.

Vi råber højt om, at Danmark er et cykelland og København i særdeleshed en cykelby, men byplanlæggere er for længst begyndt at kigge mod Holland og de øvrige centraleuropæiske lande for nye og bedre måder at udvikle cyklisme i byerne på.

Og ja: Jeg er udmærket klar over min privilegerede situation som beboer i hovedstaden, hvor alt ligger tæt på, og hvor den offentlige trafik kører regelmæssigt. Store dele af Danmark lider under hullede køreplaner og busser, der aldrig kommer.

Så hvad kan man gøre? Hvordan får man flere til at cykle og flere ud af bilerne?

  • Gør cykelkøb og -udstyr som hjelm, cykelsko og lygter fradragsberettiget.
  • Lav bilfri zoner omkring skoler og børnehaver ved afleveringstidspunkter, så langt flere børn vil cykle, og deres forældre tør lade dem gøre det.
  • Opgrader den offentlige trafik markant. Og gør den langt billigere.

Det bør efterhånden være etableret, at lovgivning om cykelhjelme ikke vil få den ønskede effekt, men i stedet blot skabe et langt værre problem, der rækker ind i folkesundheden. Det er på tide, at nogen tør åbne debatten om de alt for mange biler, den alt for ringe offentlige trafik og det vigende antal cyklister. Tingene hænger sammen.