Se satellitbillederne: Luftforurening fordufter i Kina efter corona-udbrud
Foto: Getty Images Gaderne ligger øde hen i millionbyen Wuhan, hvor coronavirussen udspringer fra.

Se satellitbillederne: Luftforurening fordufter i Kina efter corona-udbrud

Mængden af kvælstofdioxid er faldet drastisk efter coronavirussens udbrud i januar.

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget, siges det.

Således også i tilfældet coronavirussen, hvor man godt nok skal grave lidt dybere end vanligt for at finde en blomst i lorten.

Satellitbilleder fra NASA og Den Europæiske Rumorganisation, der sammenligner de første tre uger af januar med den sidste uge af januar og størstedelen af februar, det vil sige før og efter coronavirussens udbrud, viser nemlig, at mængden af kvælstofdioxid (NO2) er aftaget kraftigt.

china_trop_2020056.png
Foto: NASA

Hovedårsagen til den aftagne mængde kvælstofdioxid, hvis primære udledning sker gennem motorkøretøjer, er de restriktioner og tiltag, der er blevet foretaget for at undgå yderligere spredning af coronavirussen, lyder det fra NASA.

Men også andre faktorer spiller ind. Eksempelvis falder mængden af kvælstofdioxid i Kina hvert år under det kinesiske nytår, som falder omkring januar og februar.

wuhan_trop_2020056.png
Foto: NASA

Dertil skal det også medregnes, udtaler en videnskabsmand i luftkvalitet fra NASA, at det var forventeligt, at man i år ville se en effekt af miljømæssige reguleringer, der er blevet indført de sidste par år i Kina.

Men hverken det kinesiske nytår eller miljøvenlige reguleringer kan forklare det drastiske fald. Det er en afledning af coronavirussen, lyder konklusionen.

Læs hele pressemeddelelsen fra NASA her.