Unges forbrug af alkohol og nikotin skal markant ned. Det siger regeringen i et nyt udspil. Generationen efter 2010 skal være nikotinfri, og det kræver en ny og radikal tilgang over for de unge, skriver man.

Regeringen ønsker også et totalforbud mod salg af alkohol til unge under 18 år.

På papiret er det et fint forslag: Danske unge har stadig rekord i druk i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Sundhedsstyrelsen har netop ændret sine alkoholanbefalinger, så de lyder, at unge under 18 år slet ikke bør drikke alkohol.

Men her er et endnu bedre forslag:

Hvorfor forbyder vi ikke salg af alkohol til folk over 50 år?

Vi taler så meget om rollemodeller, og hvis man virkelig vil vores nationale drukproblemer til livs, kunne det være en idé at skære alkoholen ud af livet for midaldrende og ældre mennesker. Som en god ven skrev på Twitter: ‘Måske burde vi tale mere om, hvordan vi voksne agerer som rollemodeller og mindre om, hvad de unge bør gøre.’

Vi ved fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021, der udkom for nylig, at færre unge drikker mere end fem eller flere genstande ved samme lejlighed. Tendensen ses hos begge køn og i næsten alle aldersgrupper.

Undtagelsen? Den ældste aldersgruppe. Her stiger og stiger indtaget.

Der bliver drukket massivt i de små hjem, og uanset om man bruger alkohol til at lindre, fejre eller bare som livsødelæggende opløsningsmiddel, så er der en entydig tendens: Alkohol smadrer liv, familier og mennesker. Måske vi bør have en snak om vores alkoholkultur generelt, og ikke forsøge at tørre den af på de unge.

Den unge generation bliver tudet ørerne fulde af alle de problemer, de befinder sig i. De skal kæmpe med social angst, skærmtid, psykiske problemer, ensomhed, præstationskrav, og det stopper ikke her: Regningen for klimakrisen, som årgangene før de unge er ansvarlige for, bliver sendt direkte ned gennem generationerne.

Læg dertil at unge mennesker på omkring 18 år via corona har fået frarøvet to af de mest dyrebare og formative år i deres liv. Hele 11% af deres liv er gået med et begrænset liv i skyggen af pandemien.

Jeg har selv været ung engang, og nok er min hukommelse begyndt at blive en smule selektiv, men jeg husker trods alt noget med, at forbud meget sjældent virker, når man er under 18 år. Det gør i stedet inddragelse, dialog og medbestemmelse.

Regeringen er nødt til at forstå, at unges liv ikke ændrer sig radikalt, når de fylder 18 år. Man går måske i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse, men bortset fra et kørekort og stemmeret, er der ikke noget decideret skifte: Man er i en livsfase med jævnaldrende venner, nogle er over og andre under 18, og aldersbegrebet er totalt flydende.

Med et forbud for alkohol, risikerer vi en dum kriminalisering af en gruppe unge, der alligevel kommer til at skaffe det fra jævnaldrende.

Den rigtige samtale, vi bør have, bør handle om vores allesammens brug af alkohol, som alt, alt for længe været ude på et skråplan.