I kampen for et mere bæredygtigt fiskeri og begrænset spild af levende jomfruhummere har 21 københavnske restauranter, bl.a. Admiralgade 26, Alouette, Amass, H15 og La Banchina, tilsluttet sig den online fiskemarkedsplads Blue Lobsters kampagne mod bundtrawling.

Kampagnen har til formål at skærpe fokusset på omstillingen til en mere bæredygtig jomfruhummerfangst, hvor bundtrawlingen skal skiftes ud med fangst via tejner, som er en mere skånsom fiskeriform, der blandt andet bruges i Sverige. Her foregår 25 procen af al jomfruhummerfangst med tejner.

At fiske med tejner er en skånsom fiskemetode for både fisk og miljøet, da det er en mere selektiv form for fiskeri, og gør det lettere at frasortere og genudsætte uønsket fangst. Metoden foregår ved, at tejnerne med lokkemad, og sænkes ned på havbunden, hvor de tiltrækker eksempelvis jomfruhummere og andre former for skaldyr, der lever på bunden af havet.

Bundtrawl er en fiskerimetode, hvor der trækkes tunge net hen over havbunden for at fange flest mulige fisk. Metoden er af Verdensnaturfonden WWF blevet kaldt "en af de mest skadelige fiskerimetoder i praksis". Når danske fiskere hidtil har undladt at bruge tejnerne skyldes det, at der ikke er havbundsområder uden trawling, hvor jomfruhummerne lever.

Og da det ikke er muligt at bruge trawlere og tejner på de samme områder, har det været svært at få implementeret tejnerne i forsøget på at fange jomfruhummere og andre skaldyr.

“For at det skal være muligt for fiskerne at fange jomfruhummere bæredygtigt med tejner i Danmark, er der behov for politisk handling. Vi er nødt til at udpege flere trawl-frie områder. Det som vi i mellemtiden kan gøre udenfor lovgivning, er at vise, at der er en efterspørgsel efter tejn-fanget jomfruhummer. Og det er det, vi gør," siger Christine Hebert, der er medstifter af Blue Lobster.

Samarbejdet mellem Blue Lobster og restauranterne foregår ved, at restauranterne forpligter sig til ikke servere jomfruhummere, der er fange ved bundtrawl og samtidig gøre opmærksom på kampagnen og de miljømæssige problemstillinger ved bundtrawl.

De restauranter, der indtil videre har tilsluttet sig kampagnen, er: Admiralgade 26, Alouette, Amass, Blaaregn, Camino, Coor, Cykelkokken, Evoo, Fiskebaren, H15, Høkeren, Il Buco, Krogs Fiskerestaurant, La Banchina, Lille Bakery, Marv og Ben, Maven, Øens Have, Rootless, Saito og Spisehuset.