Jeg mødes med Andreas Bagh et sted, han normalt ikke kommer så tit – restaurant Marchal på Hotel d’Angleterre. Det vil så sige, at der kommer han jo faktisk hver dag i sin egenskab af køkkenchef, men i dag er han frokostgæst hos sig selv, så at sige, udendørs, en københavnsk indian summer-dag i september.

Vi sidder tæt på hotellets indgang, der ankommer løbende gæster, som modtages af hotellets personale allerede ved fortovskanten. Bagage bæres ind, nogle kommer med så meget, at særlige stativer på hjul må tages i anvendelse, og skal bilen parkeres, så overtager personalet beredvilligt nøglen og sørger for det.