Landskabet går i ét med horisonten over Vadehavet, da vi sætter ud for at finde østersbanken. Tre kilometer ude fra kysten findes efter sigende et bjerg af østers på størrelse med en fodboldbane.

Et slaraffenland for østerselskere, en bugnende bakke af råvarer, som på en restaurant snildt koster 40 kr. stykket og ingenlunde er så friske som dem, vi håber at finde her. I waders vader vi hen over det tilsyneladende golde landskab, hvor vandet om få timer vil stå i to meters højde.

Vi er heldige, fortæller Klaus Melbye, som er vores guide. Der er østenvind, så vi har god tid til at finde både ud og hjem, inden vandet oversvømmer sandbunden under os, som ved nærmere eftersyn pibler af liv. Sandorme, krabber, muslinger. Og over os masser af fugle, som om efteråret samles i Vadehavet for at fylde maverne, inden turen går mod syd. At dyrelivet er så rigt netop her, skyldes ikke mindst det unikke miljø i Vadehavet, et UNESCO-klassificeret tidevandsområde, som strækker sig fra Holland til Esbjerg. Tidevandet bringer hver dag frisk vand med positive alger, som blød- og skaldyr lever af, ind. Og når det går ud igen, ligger havbunden blottet, så der er fri adgang til al den føde, Vadehavets fugle kan begære.

I krig med livet som indsats