Tillykke med de 75 år. Hvordan holder man sig ung så længe?

”Helt overordnet mener jeg, at evnen til at tilpasse sig og forstå den tid, man er i og bevæger sig henimod, er afgørende for at kunne skabe og fastholde succes.