Hvis man(d) forestiller sig, at kernefamilien er lig med lykke, kan det godt være, at man bliver skuffet. I hvert fald viser en ny undersøgelse foretaget af Megafon og Alt for Damerne, at mænds lykkefølelse svinder, når de får børn og kommer i 30’erne.

Generelt er der dog stadig en rimelig høj grad af tilfredshed, men forskellen mellem de barnløse og fædrene er alligevel markant. Faktisk er det kun 20 procent af de mænd, der har børn i husstanden, der er lykkelige i meget høj grad, mod 40 procent af de mænd, der ikke har børn i husstanden.

En 39-årig far til fire, som er en af de i alt 675 mænd, der har deltaget i undersøgelse forklarer, hvorfor han er blevet mindre lykkelig af at få børn.

"Lykke mærker jeg naturligvis lejlighedsvist, men det er jo kun i de situationer, hvor jeg har overskuddet til at nyde øjeblikket, og de situationer kan der være få af i et fortravlet børnehjem med to selvstændige, hårdtarbejdende karrieremennesker, som begge gerne vil både karriere og børn."

Ifølge mandeforsker Kenneth Reinicke er overgangen fra at være ung til at blive far er en brat opvågnen for mange mænd.

"Pludselig går de ind i et voksenliv, hvor der er ting, der skal tages stilling til og faste rutiner. Når man får børn, kan man ikke bare blive hængende på jobbet til kl. 19, for du har nogle andre forpligtelser end tidligere. Samtidig går det op for én, at det er sådan her, det bliver fra nu af: Pligter, rutiner og faste rammer."

Når man taler om lykke i forskningsøjemed, taler man både om kortvarig og langvarig lykke. Kortvarig lykke er følelsen af eufori og forelskelse – en øjeblikkelig lykkerus, der er begrænset til en kortere periode. Langvarig lykke derimod er en dybereliggende glæde og tilfredshed med livet, der er knyttet til f.eks. velfærd, frihed og tryghed. Begge typer af lykke er basale, forklarer lykkeforsker Meik Wiking.

Det påvirker vores langvarige lykkefølelse, når vi gennem en længere periode udsættes for f.eks. stress. Med både karriere, parforhold og børn, der optager deres tid, har de fleste mænd i 30’erne en tætpakket hverdag.

”Det er klart, der kommer flere bekymringer og mere stress, når mænd får børn, og det påvirker deres livstilfredshed. Men den kortvarige lykke, som når f.eks. sønnike siger sit første ord, vil der til gengæld være mere af. Det er dér, øjebliks-euforien bliver så udtalt, at hjernen nærmest bruser over af lykke,” forklarer lykkeforskeren.

Læs også: #Aftersex: Over 18.000 deler intime selfies