FRIT_GettyImages-522789743.jpgOm Anker Jørgensen

S-formand 1973-87, statsminister 1972-73 og 1975-82
”Når han blev en af de mest folkekære politiske ledere, dette land har haft, skyldes det, at ingen kunne betvivle hans gode hensigter og redelighed. Han var på alle måder et ordentligt menneske, ydmyg over for magten og med et internationalt udsyn. Han havde ingen fine eksamenspapirer, men har var mere belæst end mange akademikere. Selv om 1970’erne blev en urolig tid i dansk politik, og selv om de parlamentariske vilkår for politikudøvelsen blev fundamentalt ændret med jordskredsvalget i december 1973, så lykkedes det alligevel for Anker Jørgensens regeringer at sætte sit præg på tiden med betydelige reformer (for eksempel udvidelse af skoletiden fra syv til ni år, nyt ministerium for miljø, bistandshjælp og efterløn, red.).”

FRIT_GettyImages-526920000.jpg

Om Poul Nyrup Rasmussen

S-formand 1992-02, statsminister 1993-2001
”Han var en politiker, jeg havde svært ved at afkode. Jeg oplevede ham som en venlig og imødekommende mand, der gerne lyttede, men som politisk leder var der noget køligt beregnende over ham. Det kneb i flere tilfælde med eftertanken, når det ikke gik som forventet, og så tror jeg, at han var så meget praktiker, at det kom til at skygge for de langsigtede og strategiske overvejelser … Men set udefra blev Nyrups regeringsperiode en af de mest succesfulde i mands minde.”

FRIT_GettyImages-525514062.jpg

Om Helle Thorning-Schmidt

S-formand 2005-15, statsminister 2011-15
”Helle Thorning-Schmidt og især Bjarne Corydon manglede det indre socialdemokratiske kompas, som kunne give entusiasme og en klar retning … Selv om Helle Thorning-Schmidt på mange måder var en dygtig statsminister, overså hun, at socialdemokraterne manglede at kunne genkende Socialdemokratiet i det, hun sagde og gjorde. Jeg tror ikke, Helle Thorning på noget tidspunkt forstod eller anerkendte, at politik er en kamp mellem forskellige interesser, og når hun sagde, at det var hendes opgave som statsminister at varetage hele Danmarks interesser, signalerede det, at hun reelt ikke havde anden politisk retning end den, hun blev påduttet af teknokrater. Med en sådan indstilling bliver det politiske niveau overflødigt. Folkestyret bliver uden mening.”

FRIT_GettyImages-526234484.jpg

Om Mette Frederiksen

S-formand siden 2015
”I Mette Frederiksen har Socialdemokratiet fået en leder, som har mange af de kvaliteter, en moderne politisk leder skal have: passion, erfaring, råstyrke, taktisk og strategisk forståelse, gode talegaver, og i medierne optræder hun altid afslappet og naturlig. Mette Frederiksen kan tale til menige socialdemokrater, så de løfter sig i sædet. Det er ikke nødvendigvis nok – men i længden går det i hvert fald ikke uden.”

Uddrag fra ’Kampen om Socialdemokratiet – erindringer om magt og politik’ . Udkom på forlaget Momenta 11. oktober 2018.