Få ting, hvis nogle, er så universelle som mænds komplekse forhold til deres egen penis og herunder særligt størrelsen på den. Det ville faktisk ikke overraske, hvis der var flere, der betvivlede jordens runde kurve, end der var mænd, der betvivlede den direkte proportionalitet mellem maskulinitet og størrelsen på kønsorganet.

Og derfor burde det heller ikke undre nogen som helst, at mænd har det med at overdrive størrelsen på deres kæreste eje. Men ikke desto mindre besluttede en gruppe forskere på Uppsala Universitet i Sverige og Agder Universitet i Norge for at undersøge, hvorvidt danske mænd besidder denne tendens. Chok: Det gør de. Og som om det ikke var nok, bliver de også let forsmåede, men mere om det om lidt.

Forskerne inddelte 191 mænd i alderen 18-35 år i to grupper. De ene gruppe modtog fem dollars for besværet, og den anden gruppe modtog 22 dollars. De fik alle tilsendt en lineal, så de kunne måle deres penis, og disse målinger viste altså, at mændene løj længden på deres penis flere centimeter længere, end medianlængden ellers igennem anden forskning er blevet fastslået som.

Der var endda en respondent, der hævdede at være i besiddelse af et lem, der var længere end 34 centimeter. Dog i erigeret tilstand, skal det indskydes. Men da verdensrekorden er på de 34,3 centimeter, lader det til, at Pinocchio bor i Danmark – eller at vedkommende har været lidt ligeglad med det hele, da han udfyldte sit svarskema. Det kan selvfølgelig også være, han talte sandt, og i så fald må han gerne gøre nogle autoriteter opmærksomme på det, så vi kan få endnu en verdensrekord hjem til andedammen.

Nå ja, tilbage til den forsmåede del. Det viste sig også, at gruppen, der fik sølle fem dollars som betaling for at svare, overdrev i endnu stærkere grad, end gruppen, der fik 22 dollars. Det må siges at være et sølle oprør over en for lille betaling at lyve sin penis større, men alle kneb gælder som bekendt, når der er tale om krig, kærlighed og en for lille udbetaling.

Det er et lidet flatterende karaktertræk at tilskrive den danske mand, men det lille eksperiment tyder altså på, at danske mænd evner og lyster at lyve, når det gælder størrelsen på deres penis, og i lige så høj grad er de ikke blege for at blive forsmåede over en, i deres øjne, fornærmende lille betaling for deres arbejde. Så intet nyt under solen der.