Der er ikke blevet løftet mange øjenbryn, når forskningen i en årrække har givet et billede af, at depression stortrives i storbyer. Umiddelbart giver det god mening: Enorm larm, højt tempo og mangel på vild natur er ikke scenografier, der intuitivt kædes sammen med mentalt zen.  

Nu har en gruppe forskere fra Aarhus Universitet, Stockholms Universitet, Gävle Universitet og Yale University ikke desto mindre modbevist den sandhed, som ellers har været uimodsigelig i manges øre. For indbyggere i forstæderne har større tendens til at være deprimerede end indbyggerne i bycentrene, viser studiet, der er lavet i Danmark og ud fra danske cases.